Lokalita

Lokalita

Budova Hotela Jeleň v Hlohovci sa nachádza v juhovýchodnej časti štvoruholníkového námestia sv. Michala, na vysokej ľavobrežnej terase Váhu, zvažujúcej sa juhozápadným smerom do polia trnavskej pahorkatiny. Pôdorys námestia vychádza zo stredoveko plánovitého rozloženia mesta z...

História

História

V prácach pojednávajúcich o histórii Hlohovca sa len málo priestoru venovalo pozoruhodnej stavbe Hotela Jeleň, ktorá patrila v meste k najhonosnejším a najväčším stavbám. Na základe jej situovania na okraj námestia k vyústeniu do Podzámskej ulice...

Rekonštrukcia

Rekonštrukcia

Rekonštrukcia Hotela Jeleň v Hlohovci prebiehala v troch etapách. Prvá etapa začala už v roku 2003 Pracovalo sa na vonkajšom plášti budovy, prebehla výmena krovu a okien. Cieľom tejto etapy bolo spustiť prevádzku prízemných priestorov a...